Úterý 27. března - středa 28. března
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 03. 2018

Úterý 27. března
Nepřítomní učitelé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kačerovská Gürtlerová Zuzana (Absc) Št Št Šu Pz Pz Ll Pz Haklová Jitka (Absc) Šu Šu Ke Změny v rozvrzích tříd:

1.A
5.hod INT (1. A) změna Štefek Ladislav (Pz)
7.hod ČJA (1. A) supluje Procházková Šárka (Gü)

1.B
6.hod ČJA (1. B) supluje Lidinská Miluše (Gü)

2.A
3.hod ANJ (2. A) supluje Šupová Anna (Gü)

3.A
1.hod INT (3. A) supluje Štefek Ladislav (Gü)
2.hod INT (3. A) supluje Štefek Ladislav (Gü)
4.hod ANJ (3. A) změna Šupová Anna (Pz)
5.hod ANJ (VYT) změna Šupová Anna (Št)

4.A
1.hod ANJ (4. A) supluje Šupová Anna (Hk)
2.hod ANJ (4. A) supluje Šupová Anna (Hk)
3.hod PKA (4. A) supluje Kerl Vlastimil - test ochrana osobních údajů! (Hk)
4.hod ČAK (4. A) supluje Procházková Šárka (Gü)
5.hod ČJA (4. A) supluje Procházková Šárka (Gü)

Středa 28. března
všechny třídy
1. - 2. h konzultace ročníkových projektů (každý student si připraví osnovu práce, seznam knižních a internetových pramenů a otázky na vedoucího práce)

1. A
3. h INT (Láďa)
4. h ČAS (Vlasta)