Manažerská akademie :: Tovární 66, 266 01 Beroun :: Tel, fax:+420 311 611 888 :: lidinska@centrum.cz
Domů Rubriky O škole Obory Pg. sbor Akce Fotogalerie Kniha Ke stažení Nejčtenější Odkazy Hodnocení
  Nejbližší akce
24. 09. 2018
Vyvěšení témat ročníkových projektů
25. 09. 2018
Divadlo na Plzeňce - G. Orwell - 1984
 
MATURITNÍ PLES 2008 - 12
MATURITNÍ PLES 2008
- 12
  Rubriky
mínus Informace (340)
mínus Přijímací řízení (21)
mínus Soutěže a sport (30)
mínus Mimoškolní (52)
mínus Studentská rada (22)
mínus Školská rada (6)
mínus Kurzy (6)
 

Hledej na našem webu.Rozšířené vyhledávání

Покрывало на кровать для
  Nejčtenější
Poslední instrukce před "seznamovákem"
(30. 08. 2018, 269x)

Změny v rozvrhu
(14. 09. 2018, 244x)

Změny rozvrhu
(08. 09. 2018, 225x)

„MEJDAN“ MANAŽERKY
(08. 09. 2018, 129x)

Změna klasifikační stupnice
(12. 09. 2018, 103x)

téma * Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Vydáno dne 31. 01. 2016 (1309 přečtení)

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, termín pro odevzdání přihlášek pro studium na SŠ (15. březen 2016) se blíží, proto ještě jednou uveřejňujeme informace o přijímacím řízení na naší škole.

MA se zapojí do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů." Uchazeči o studium na MA tak budou psát testy z českého jazyka a matematiky, tzv. přijímačky, stejně jako na většině středních škol v ČR.

Vzhledem k tomu, že jde o pilotní projekt (na zkoušku), nechceme nechat osud uchazeče závislý jen na výsledcích těchto jednotných testů. Proto jim v přijímacím řízení dáváme váhu 10 %. Jako rozhodné kritérium ponecháváme prospěch uchazeče na základní škole (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy), prospěchu uchazeče na základní škole dáváme váhu 90 %!!!

Podrobné informace k přijímacímu řízení se dozvíte v pokračování tohoto článku, popř. na stránkách…

…společnosti Cermat, která jej zajišťuje:
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html
http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html

Hodnocení uchazečů o studium na MA v rámci přijímacího řízení:

1) Prospěch na ZŠ

průměrný prospěch na vysvědčení

1,00 – 1,50 30 bodů

1,51 – 2,00 20 bodů

2,01 – 2,50 8 bodů

Boduje se každé rozhodné pololetí samostatně, uchazeč tak může získat až 90 bodů.
2) Písemné testy (ČJ a MAT) – maximální možný počet bodů je 100, dosažený počet násobíme koeficientem 0,1. Do výsledku přijímací zkoušky se tedy započte v maximální výši 10 bodů.

Manažerská akademie přijímá celkem 25 studentů do oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Přijato bude prvních 25 uchazečů seřazených podle dosažených bodů.

Testy se budou konat v řádném termínu: pátek 15. dubna 2016

v náhradním termínu: pátek 13. května 2016

K písemným testům uchazeče písemně pozveme dle vyplněné Přihlášky ke vzdělávání – studiu (obdržíte ji v naší škole, ZŠ, nebo si ji stáhnete na stránkách Manažerské akademie a vyplněnou doručíte škole do 15. března 2016). Pokud naši školu vyplníte jako 1. školu, budete testy psát na Manažerské akademii. Pokud naši školu vyplníte jako 2. školu, písemné testy na Manažerské akademii napíšete v případě, že se na škole, kterou jste vyplnili jako 1. školu, nedělají.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy (www.maberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude konat písemné testy) nejdříve 22. dubna 2016.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají poštou. Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).

Seznam nepřijatých se podle § 60 odst. 16) zákona č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu, nejdříve však 22. dubna 2016.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, 266 01 Beroun.

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, i když se Vám přijímací řízení může zdát náročné a komplikované, nemusíte se ničeho obávat, společně jej snadno zvládneme. Těšíme se na vás v Manažerské akademii, soukromé střední škole.


PaedDr. Miluše Lidinská
ředitelka školyZnámkování (jako ve škole) : [Akt. známka : 1.33]

Celý článek | Autor: Vlastimil Kerl | mail | tisk

  Novinky

22.09.2018: V pondělí 24.9. ve 12.00 budou vyvěšena témata ROP,
zapisujte se na 1. pololetí do 10.10. ve sborovně. Díky

 
Переработка бумаги
  Z knihy hostů

10.11.14: kolektiv MA Beroun
Gratulujeme naší kolegyni Heleně Kaššové k tomu, že byla zvolena starostkou obc…
9.5.14: Ivana
Děkuji všem účastníkům dnešního výletu do Prahy a na neviditelnou výstavu za skv…
22.4.14: celá MA
Gratulujeme naší absolventce a dlouholeté sekretářce Pavlíně Halašové (roz. Hnat…
  Informace
IP:54.198.103.13
Datum:23. 09. 2018
Čas:20:21
Svátek:Berta
:: Michal 2005 - 2017 :: RSS rss ::