Manažerská akademie :: Tovární 66, 266 01 Beroun :: Tel, fax:+420 311 611 888 :: lidinska@centrum.cz
Domů Rubriky O škole Obory Pg. sbor Akce Fotogalerie Kniha Ke stažení Nejčtenější Odkazy Hodnocení
  Nejbližší akce
24. 09. 2018
Vyvěšení témat ročníkových projektů
25. 09. 2018
Divadlo na Plzeňce - G. Orwell - 1984
 
Seznamovák 2009 - 13
Seznamovák 2009 - 13
  Rubriky
mínus Informace (340)
mínus Přijímací řízení (21)
mínus Soutěže a sport (30)
mínus Mimoškolní (52)
mínus Studentská rada (22)
mínus Školská rada (6)
mínus Kurzy (6)
 

Hledej na našem webu.Rozšířené vyhledávání

Покрывало на кровать для
  Nejčtenější
Poslední instrukce před "seznamovákem"
(30. 08. 2018, 269x)

Změny v rozvrhu
(14. 09. 2018, 244x)

Změny rozvrhu
(08. 09. 2018, 225x)

„MEJDAN“ MANAŽERKY
(08. 09. 2018, 129x)

Změna klasifikační stupnice
(12. 09. 2018, 103x)

téma * Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017 - 2018
Vydáno dne 25. 01. 2018 (770 přečtení)

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,

podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení v roce 2017-2018.
Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel.
Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz).

Podmínky pro přijímání ve školním roce 2017-2018:
Uchazeč podá přihlášku ke studiu podle §60a z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel na školu do 1. března 2018. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz §60a odst. 4). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.

Všichni uchazeči budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že nechceme nechat osud uchazeče závislý jen na výsledcích těchto jednotných testů, tak jako jedno z rozhodných kritérií...

...ponecháváme prospěch uchazeče na základní škole (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy).

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:

1) Prospěch na ZŠ
průměrný prospěch na vysvědčení
1,00 – 1,50 20 bodů
1,51 – 2,00 14 bodů
2,01 – 2,50 6 bodů
Boduje se každé rozhodné pololetí samostatně, uchazeč tak může získat až 60 bodů za všechna tři pololetí.

2) Písemné testy (ČJ a MAT) – maximální možný počet bodů je 100 (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst.2).

Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.

Manažerská akademie, soukromá střední škola přijímá do oboru vzdělání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost nejvýše 50 studentů seřazených podle dosažených bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče. Podrobné časové schéma naleznete ve složce „Ke stažení“.

1. termín středa 12. dubna 2018
2. termín středa 16. dubna 2018

K jednotným testům uchazeče písemně pozveme dle vyplněné Přihlášky ke vzdělávání – studiu (obdržíte ji v naší škole, ZŠ, nebo si ji stáhnete na stránkách Manažerské akademie www.maberoun.cz a vyplněnou doručíte škole do 1. března 2018). Pokud naši školu uchazeč vyplní jako 1. školu, bude psát testy v prvním termínu na Manažerské akademii.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy (www.maberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude konat písemné testy).
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají poštou. Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).

Seznam nepřijatých se podle § 60 odst. 16) zákona č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do třech pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě do třech pracovních dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, 266 01 Beroun.

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, i když se Vám přijímací řízení může zdát náročné a komplikované, nemusíte se ničeho obávat, společně jej zvládneme.

Milí studenti, těšíme se na vás v Manažerské akademii, soukromé střední škole.

V Berouně dne 25. 1. 2018

Miluše LidinskáZnámkování (jako ve škole) : [Akt. známka : 1.94]

Celý článek | Autor: Vlastimil Kerl | mail | tisk

  Novinky

22.09.2018: V pondělí 24.9. ve 12.00 budou vyvěšena témata ROP,
zapisujte se na 1. pololetí do 10.10. ve sborovně. Díky

 
Переработка бумаги
  Z knihy hostů

10.11.14: kolektiv MA Beroun
Gratulujeme naší kolegyni Heleně Kaššové k tomu, že byla zvolena starostkou obc…
9.5.14: Ivana
Děkuji všem účastníkům dnešního výletu do Prahy a na neviditelnou výstavu za skv…
22.4.14: celá MA
Gratulujeme naší absolventce a dlouholeté sekretářce Pavlíně Halašové (roz. Hnat…
  Informace
IP:54.198.52.82
Datum:24. 09. 2018
Čas:00:07
Svátek:Jaromír
:: Michal 2005 - 2017 :: RSS rss ::